Wielu uważa, że najlepiej można modlić się w kościele. Ale to tylko jedno z wielu miejsc. Bóg jest wszędzie i zawsze słucha, dlatego możemy modlić się wszędzie i zawsze, w domu, przy stole, nawet w tramwaju lub w drodze do pracy.

Podczas modlitwy możemy stać, siedzieć, lub klęczeć, mieć oczy zamknięte lub otwarte. Biblia nie nakazuje jakiejś jedynej właściwej postawy podczas modlitwy. Zamykanie oczu przy modlitwie jest pomocne, ponieważ nie zostajemy tak szybko odciągnięci przez to, co nas otacza, łatwiej możemy się skoncentrować.

Ważnym jest jednak, abyśmy mieli codziennie czas, w którym całkowicie skupiamy się na modlitwie i na Bogu, bez robienia akurat czegoś innego jednocześnie. Pomocnym jest, jeśli jesteśmy w osobnym pokoju, gdzie nic nie odciąga naszej uwagi, pomocnym jest wyłączenie radia, telewizji, ale też komórki, tabletu itp.

Dobrze jest połączyć modlitwę z czytaniem Słowa Bożego.

Dobrym zwyczajem jest modlić się przed posiłkiem. Szczególnie w rodzinach ważnym jest, aby przed lub po posiłku mieć wspólny czas modlitwy z mężem, żoną, z dziećmi. W ten sposób możemy nauczyć nasze dzieci już od początku, że możemy razem przyjść do Boga, który zawsze słucha. W ten sposób możemy też zachęcać je do samodzielnej modlitwy.