Czy śmierć Jezusa za nasze grzechyjest wystarczająca, abyśmy uzyskali zbawienie, czy naprawdę sami nie musimy na nie zasłużyć?

Czy wystarczy tylko wierzyć, aby otrzymać życie wieczne? Jedni wierzą i żyją dobrze, a inni wierzą, ale żyją jak chcą; czy zatemwszyscy oni mają wieczne życie z Bogiem, tylko dlatego, że„wierzą”? To wydaje się niesprawiedliwym.

Wielu ldzi miewa takie pytania. Bardzo powszechną jest myśl, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale od nas też jest coś oczekiwane, mianowiciedobre uczynki.

Skutkiem takiego twierdzenia jest wniosek, że w takim razie śmierć Jezusa na krzyżu nie była wystarczająca, aby nas zbawić, aby zapłacić naszą winę. W związku z tym potrzebny jest jakiś rodzaj ‘ofiary’ z naszej strony, abyśmy mogli naprawdę być zbawionymi.

Pismo Świętenaucza, że tylko przez łaskę jesteśmy zbawieni. Łaski tej dostępujemy przez wiarę.

Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie od was więc to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie pochodzi z uczynków, aby nikt się nie chlubił.(Efezjan 2,8-9)

Oraz:… nie dzięki sprawiedliwym uczynkom, które wykonaliśmy, lecz zgodnie z Jego miłosierdziem, zbawił On nas… (List do Tytusa 3,5)

Tylko z łaski otrzymujężycie wieczne z Bogiem. Otrzymuję go za darmo, nic nie muszę ponadtozrobić, nie mogę nawet w żaden sposób zapracować lub zasłużyć na życie wieczne. Dokładne znaczenie słowa ‘łaska’ to –kompletnie za darmo.

Powszechne jest myślenie w kategoriach: istnieją lepsi i gorsi ludzie. Bezbożnych przestępców, morderców itd. uważa się za najgorszych,innych – którzy dobrze czynią–uznaje się za dobrych, a ci wybitnie dobrze czyniącyokreślani są przez niektórychnawet, jako‘święci’.

Nasze ludzkie poczucie sprawiedliwości podpowiada nam:to nie w porządku, że wszyscy są zbawieni tylko przez łaskę. Wielu ludzi sądzi, że przestępca powinien najpierw „odpokutować”za swoje winy, zanim może dojść do Boga. To nasze ludzkie pojęcie sprawiedliwości.

Jeden z przestępców, wiszącychobok Jezusa na krzyżu,nawrócił się w ostatnim momencie swego życia. Przypomnijmy sobie, co Jezus do niego powiedział? Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju (Ew. Łukasza 23,43). Uwierzył w Jezusa w ostatniej niemal chwili życia,nie mając żadnej szansy na dobre uczynki, ale mimo to został zbawiony. Jezus zapewnił go o tym.

To trudne do przyjęcia, ale tak ogromna i niezmierzona jest łaska Boża.

Wszyscy ludziebez wyjątku są grzesznikami. Wszyscyzbuntowali się przeciw Bogu. Każdy człowiek zasłużył właściwie na śmierć, na wieczne potępienie. Nie jesteśmy w stanie tego sami naprawić, bo nasz grzech jest za poważny. Nawet najbardziej ‘święci’ ludzie są grzesznikami, sami w żaden sposób nie mogą zasłużyć na zbawienie. Obojętne, ile uczynią dobrych uczynków i tak potrzebują łaski Bożej.

Sprawiedliwość oznacza, że każdy otrzyma to, na co zasłużył. A prawdą jest, że każdy człowiek zasłużył na wieczne potępienie. Gdyby nie Boże ułaskawienie,niebo byłoby puste, a wszyscy ludzie znajdowaliby się w piekle. Bóg jednak – w swojej nieskończonej miłości – chciał zbawić nas i uczynił to w unikalny sposób, w Jezusie Chrystusie.

Tylko przez łaskę otrzymam to, na co nie zasłużyłem (czyli wieczne życie z Bogiem), i tylko przez łaskę nie otrzymam tego, na co zasłużyłem (mianowicie, wieczne potępienie, piekło).