PYTANIA DOTYCZĄCE WIARY

Tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, jak też na głębokim zaufaniu, które stwarza...

ŚWIADECTWA WIARY

Tu znajdziesz wszystkie świadectwa

Świadectwo Pastora Vanhuysse

Pastor Toon Vanhuysse był siedem lat studentem na seminarium duchownym i dziesięć lat księdzem w kościele rzymsko-katolickim. W tym okresie nie mógł jednak znaleźć „sensu...

POGŁĘBIAJ SWOJĄ WIEDZĘ

Czytaj więcej o wierze

Czy chcesz więcej wiedzieć, pogłębiać swoją wiedzę? Tu można znaleźć publikacje i artykuły na różne tematy.

Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną

Izajasz 26:4