PYTANIA DOTYCZĄCE WIARY

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, jak też na głębokim zaufaniu, które stwarza...

ARTYKUŁY

Czy Koronawirus jest karą Bożą?

Obecna pandemia koronawirusa stanowi niewątpliwe niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Niektórzy porównują ją przesadnie z pandemią dżumy, która spowodowała w przeszłości (w latach 1347-1350) śmierć...

POGŁĘBIAJ SWOJĄ WIEDZĘ

Czy chcesz więcej wiedzieć, pogłębiać swoją wiedzę? Tu można znaleźć publikacje i artykuły na różne tematy.

Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną

Izajasz 26:4