Bóg

Czym jest opatrzność Boża?

Wiara w Boga stworzyciela zawiera w sobie wiarę w Opatrzność. Określa się tak działanie, poprzez które Bóg kontynuuje swoje zaangażowanie...

Co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem?

Dziecko przytulając się do swego ojca nazywa go „tatą”. Czy my również mamy prawo w taki sam sposób traktować świętego...

Jak rozumiesz słowa: “Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Pytanie 26: Jak rozumiesz słowa: “Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Jezus Chrystus

Jak należy rozumieć to, że Chrystus „przyjdzie sądzić żywych i umarłych”?

Słowo sądzić często budzi nasz opór. Bóg, który sądzi wywołuje często niechęć. Jesteśmy świadomi, że niejednokrotnie nasze czyny, słowa, myśli,...

Czy Jezus naprawdę był Bogiem?

Być może Jezus naprawdę istniał, ale czy naprawdę był Bogiem?

Czy Jezus naprawdę istniał?

Skąd można wiedzieć, że Jezus naprawdę istniał? Być może to Jego uczniowie Go wymyślili?

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa?

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa, że został poczęty z Ducha Świętego i urodzony z Marii, która była dziewicą ?...

Kościół

Skąd chrzest dzieci?

Czy w Biblii jest mowa o chrzcie dzieci?

Czy sakramenty mają sens?

Sakrament jest zewnętrznym świadectwem miłości Boga, który przez widzialny znak ukazuje i ofiaruje nam łaski duchowe, aby tym mocniej na...

Czy można podzielić grzechy na ciężkie (śmiertelne) i lekkie (powszednie)?

Wielu uważa, że istnieją lekkie grzechy (lub grzechy przebaczalne) i ciężkie (śmiertelne) grzechy.

W jakim sensie, za tekstem Credo, wyznajemy, że Kościół jest święty?

O Kościele świętym mówimy w tym znaczeniu, że grzesznicy, których Bóg wzywa, są usprawiedliwionymi i uświęconymi przez Niego, tak aby...

Co oznacza tytuł „katolicki” lub „powszechny”, który tekst wyznania wiary przypisuje Kościołowi?

W języku greckim katolikos oznacza właśnie „powszechny”. A zatem termin ten użyty w Credo w tym znaczeniu oznacza, że jest...

Różne

Czy to prawda, że protestanci nie uznają żadnego autorytetu?

Przekonaniem protestantyzmu, zarówno w wieku XVI jak i współcześnie było i jest wezwanie całego Kościoła Chrystusowego do wolnego i aktywnego...

W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci?

W tym, że ciałem i duszą należę – zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę – nie do...

Wiara

Czy to nie jest niesprawiedliwe, że uczynki nie mają znaczenia dla naszego zbawienia?

Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia, czym jest sprawiedliwość, ale sprawiedliwość nie z ludzkiej perspektywy, ale z perspektywy Bożej. Bóg jest sprawiedliwy...

Czy wiara chrześcijańska nie oznacza narzucenia zniewolenia?

Czy wiara chrześcijańska nie jest ukrytą formą narzucenia człowiekowi jakiejś formy zniewolenia, która uczyni go nieszczęśliwym?

Czy można stracić swoje zbawienie?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie musimy rozpocząć od zdefiniowania na podstawie tekstów biblijnych czym jest zbawienie.

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, jak też...

Wiara wystarczy?

Czy śmierć Jezusa za nasze grzechyjest wystarczająca, abyśmy uzyskali zbawienie, czy naprawdę sami nie musimy na nie zasłużyć?

Tania łaska?

Czy nauka o zbawieniu tylko i wyłącznie przez łaskę, bez dobrych uczynków, nie jest za łatwa? Czy nie czyni ona...

Życie chrześcijańskie

W jaki sposób powinniśmy czcić zmarłych?

Pamięć o osobach zmarłych, krewnych, bliskich czy osobach znanych, zasłużonych dla społeczeństwa jest niewątpliwie godna pochwały.

Czy Jezus anulował sabat?

Nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy, że nie obowiązuje już nas czwarte przykazanie mówiące o przestrzeganiu sabatu.

Czy naprawdę jestem tak grzeszny, że sam nie jestem w stanie nic zrobić dla swojego zbawienia?

Niewątpliwie trudno Ci drogi Czytelniku przyjąć myśl, że jesteś tak grzeszny, że sam nic nie jesteś w stanie zrobić dla...

W jaki sposób powinniśmy czcić zmarłych?

Pamięć o osobach zmarłych, krewnych, bliskich czy osobach znanych, zasłużonych dla społeczeństwa jest niewątpliwie godna pochwały. Posiadanie w domu zdjęcia...

Czy można byc bogatym?

Wielu uważa, że chrześcijanin nie powinien być bogaty. W historii Kościoła ciągle powstawały ruchy, które propagowały ideał biedy. Czy jest...

Gdzie i kiedy należy się modlić?

Wielu uważa, że najlepiej można modlić się w kościele. Ale to tylko jedno z wielu miejsc. Bóg jest wszędzie i...

W jaki sposób powinno się modlić?

Jezus Chrystus nauczając Ojcze Nasz pokazał nam, jak powinna wyglądać modlitwa. Nie chodzi oczywiście o to, że mamy tylko dosłownie...