Dekalog

X Przykazania Dekalogu

Oto doszliśmy do dziesiątego przykazania, ostatniego przykazania Dekalogu, które czytamy w Starym Testamencie dwukrotnie: najpierw w rozdziale 20 II Mojżeszowej/Wyjścia,...

IX Przykazania Dekalogu

IX Przykazanie znajduje się w 2 Księdze Mojżeszowej/Wyjścia 20,16: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Zasada ta dotyczy wszystkich...

VIII Przykazanie Dekalogu

Na pierwszy rzut oka określenie „nie kradnij” nie sprawia większego problemu. Instynktownie kojarzymy ten zakaz z działaniem mającym pozbawić kogoś...

VII Przykazanie Dekalogu

Cudzołóstwo to temat, wokół którego dzisiaj narosło wiele tabu. Często padają słowa: nie mówmy o tym, bo to temat uznany...

VI Przykazanie Dekalogu

VI przykazanie - Nie zabijaj wydaje się oczywistością. Na pierwszy rzut oka, przykazanie to wydaje się być skierowanym tylko do...

V przykazanie Dekalogu

: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie....

Czwarte przykazanie Dekalogu

Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego…

Trzecie przykazanie Dekalogu

Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego

Drugie przykazanie Dekalogu

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co...

Prawo Boże - znak łaski

Od początku Prawo jest rzeczą dobrą. W Starym Testamencie jest ono darem, jaki Bóg czyni ludziom.

Pierwsze Przykazanie Dekalogu

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie

Różne

Wniebowstąpienie Pańskie

I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.

Czy Koronawirus jest karą Bożą?

Obecna pandemia koronawirusa stanowi niewątpliwe niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Niektórzy porównują ją przesadnie z pandemią dżumy, która spowodowała w...

Spójrzcie na ptaki niebieskie…

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje,...

Wielkanoc: pusty grób …

W późnośredniowiecznej Europie niezwykle popularne było budowanie kopii kaplicy grobu Jezusa Chrystusa. W tym okresie ważną rolę w życiu wiernych...

Wielki Piątek

Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu;...

Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim!

Dom Biblijny w Görlitz jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków renesansowych w Niemczech. Fasada przypominająca pałacową, zawiera dziesięć pięknych...

Kto zaufał Bogu, dobrze zbudował

Na dwóch kamienicach na görlitzkiej starówce znajdujemy nastepujący tekst: Kto zaufał Bogu, dobrze zbudował

Człowiek planuje, ale Bóg kieruje!

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. (Ks. Przysłów 16:9)

Nie martw się!

Nad wszystkimi zmarwieniami jest niesamowita dobroć Boża.

Studium Biblijne

Ewangelia wg Mateusza 25, 31-46

Przypowieść ta jest jednym z tekstów fundamentalnych, służących do podkreślenia ważności jak najbardziej konkretnego zaangażowania chrześcijanina w jego życiu.

List do Rzymian 8,31-39

Chrystus pozostaje wciąż z nami. On, który wstąpił do nieba, „siedzi po prawicy Ojca” jak powiada Apostolskie wyznanie wiary, jest...

Ewangelia według Marka 16,1-8

Czego dowiadujemy się o wydarzeniach tamtej nocy i poranka na Górze Oliwnej z opowiadania podanego przez Marka Ewangelistę?

Ewangelia wg Mateusza 22,34-40

Jezus miał wielu przeciwników, którzy próbowali wykazać niezgodność Jego nauczania z Prawem Bożym.

List Jakuba 2,14-26

W czasach Jakuba istniał taki sam problem jak obecnie: wielu wyznaje ustami, że są chrześcijanami, ale w ich życiu tego...

II Mojżeszowa 20,7

Drugie przykazanie mówi o ograniczaniu Boga, trzecie natomiast o próbie manipulowania Bogiem, lub używaniu Go dla własnych korzyści.

V Księga Mojżeszowa 5,12-15

Czwarte przykazanie o sabacie zawiera właściwie dwa nakazy: nakaz odpoczynku i nakaz pracy. Przykazanie mówi nam o obowiązku wykonywania pracy...

List do Efezjan 6,1-4

W tym fragmencie Apostoł Paweł dostosowuje etykę chrześcijańską do sytuacji rodzinnej

Wiara

Duch Święty

Doświadczenie ze spotkań, z dyskusji o sprawach wiary wskazuje, że w większości przypadków istnieją duże trudności w rozumieniu Osoby i...

Usprawiedliwienie

Jezus Chrystus został uczyniony grzechem dla nas, abyśmy stali się w Nim sprawiedliwością Bożą (2 Koryntian 5,21). Oczywiście, słowa wypowiedziane...

Dobre uczynki

Wiemy, że wszelkie rozważania o wierze powinny prowadzić do praktycznego potwierdzania tej wiary, ponieważ wszelka doktryna wiary jest „doktryną praktyki”....

Dzieła wiary

Wiemy, że wszelkie rozważania o wierze powinny prowadzić do praktycznego potwierdzania tej wiary, ponieważ wszelka doktryna wiary jest „doktryną praktyki”....

Życie chrześcijańskie

Etyka postu

Zwłaszcza w pierwszym okresie swojej historii Kościół chrześcijański naśladował – w praktyce postów – Chrystusa.

Wartość postu

U podstaw proponowanego - w bieżącym numerze - rozważania o poście stoi teza: odłożenie nieco na bok ziemskiej żywności lub...

Życie w Kościele

Kiedy czytamy, czy recytujemy słowa tzw. Apostolskiego wyznania wiary, padają słowa „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Szacunek do krzywdzących rodziców

Czy muszę szanować rodziców, jeśli zostałem maltretowany lub wykorzystany przez nich?