W późnośredniowiecznej Europie niezwykle popularne było budowanie kopii kaplicy grobu Jezusa Chrystusa. W tym okresie ważną rolę w życiu wiernych odgrywały pielgrzymki. Szczególnie popularnym miejscem było Jeruzalem, ale podróż do tego miasta była długotrwała, droga i niebezpieczna. W związku z tym w wielu miejscach Europy powstały kopie kaplicy Świętego Grobu. Większość tych kopii miała charakter raczej symboliczny, nie oddający rzeczywistego wyglądu oryginału. Najstarsza wierna kopia ówczesnego oryginału z Jeruzalem znajduje się w Görlitz. Przez wiele wieków kopia Świetego Grobu była najczęściej odwiedzanym miejscem w tym mieście. To rzeczywiście piękne i ciekawe miejsce, składające się z kilku kaplic rozmieszczonych w ogrodzie. Na terenie znajduje się między innymi Kaplica Adama, przypominająca grzech Adama, poprzez którego każdy człowiek jest grzeszny i zasługuje na wieczną śmierć. Nad nią znajduje się Kaplica Golgoty - symboliczna Golgota, ogłaszająca śmierć Jezusa za grzechy wierzących. Nieco dalej w kącie ogrodu znajduje się Kaplica Grobowa, gdzie odwiedzający mogą wejść do środka, by się przekonać, że grób jest pusty.

Miejsce to jest wyrazem wiary mieszkańcach Görlitz żyjących na przełomie XV i XVI wieku. Dzisiaj odwiedzającymi są przede wszystkim turyści, zainteresowani kulturą i historią, ale w większości niewierzący, nie rozumiejący prawdziwego teologicznego znaczenia tego miejsca.

Jako protestanci nie uznajemy pewnych miejsc za wyjatkowo święte i nie potrzebujemy materialnych przedmiotów lub budynków, aby móc wierzyć. Niemniej jednak myślę, że takie miejsce jak Święty Grób w Görlitz ma dla nas znaczenie. To materialny wyraz wiary średniowiecznych mieszkańców miasta, ale tak samo naszej wiary, mianowicie, że Jezus Chrystus zmarł za nasze grzechy, a potem zmartwychwstał. Grób jest pusty, ponieważ Jezus żyje!

Obecnie w wielu krajach Europy obchodzi się święta Wielkanocy. To ważne święto, ale większość Europejczyków nie rozumie jego znaczenia. Według badań przeprowadzonych w zachodnich krajach Europy, wielki procent ludności nie ma pojęcia o znaczeniu Wielkanocy. Święto to kojarzone jest z długim weekendem, dobrym jedzeniem, festiwalami oraz oczywiście jajkiem i zającem wielkanocnym.

Niestety także dla wielu chrześcijan, którzy nawet regularnie chodzą do kościoła, Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie stała się świętem przede wszystkim związanym z wolnymi dniami, jedzeniem i ideą pokoju i miłości. Pojęcie kary Bożej za nasze grzechy niestety zupelnie zniknęło w wielu kościołach. Wielu chrześcijan nie chce słyszeć już o grzechu pierworodnym i o piekle. Jednak bez tych pojęć nie można zrozumieć prawdziwego znaczenia Wielkiej Nocy.

Cały kompleks budynków Świętego Grobu w Görlitz prezentuje teologiczne prawdy. Wchodząc na teren ogrodu, odwiedzający najpierw odwiedza kaplicę Adama. Tam zaczęło się wszystko. Bóg stworzył świat dobrze a człowiek żył w harmonii ze Stwórcą i całym stworzeniem. Do raju wkroczył Szatan i namówił człowieka do grzechu. Mimo wyraźnych słów Boga, człowiek zdecydował, że nie chce Mu wierzyć, lecz szatanowi, największemu kłamcy w stworzeniu. Nie chciał się już podporządkować Stwórcy. Bóg jest wszechmogący i święty. On nie mógł tolerować grzechu i musiał go ukarać. Karą za grzech jest wieczna śmierć, wieczne odłączenie od Boga, co nazywamy piekłem. Dzisiaj piekło jest niepopularne i nawet w wielu kościołach już nie można o tym mówić. Jednak w Biblii nikt tyle nie mówił o rzeczywistości piekła niż sam Pan Jezus. Piekło jest miejscem dla każdego niewierzącego, który nie chce podporządkować się swemu Stwórcy i nie chce wierzyć w Jezusa Chrystusa.

Miłosierny Bóg jednak nie zostawił człowieka w jego nędznym stanie, lecz obiecał przyjście Mesjasza, który rozwiąże problem grzechu. Trwało to wiele wieków, zanim Bóg wybrał Abrahama, aby zacząć z nim nowy naród - Izrael. Izrael otrzymał wiele proroctw o Mesjaszu oraz Prawo Boże. Wybrany naród okazał się jednak nieposłuszny. Człowiek z powodu swego grzechu nie jest w stanie spełnić woli Bożej. Przez każdy swój grzech potwierdza, że powinien za karę umrzeć.

W końcu narodził się wielokrotnie zapowiadany i oczekiwany Mesjasz - Jezus Chrystus. Podczas swego życia na ziemi głosił Królestwo Boże, dokonując wielu cudów i znaków, udowadniajacych, że rzeczywiście jest obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym. Jego głoszenie spotkało się jednak z oporem wielu jego rodaków. Przeciwnicy Jezusa doprowadzili do jego aresztowania i ukrzyżowania. Śmierć Jezusa nie była jednak tragicznym wypadkiem, ale realizacją Bożego planu zbawienia grzeszników. W ten sposób Bóg zbawił świat (Ew. Jana 3:16).

Nad Kaplicą Adama znajduje się Kaplica Golgoty. Podczas, gdy Kaplica Adama jest niska i ciemna, Kaplica Golgoty jest wysoka i pełna światła przenikającego do wnętrza przez wielkie okna. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu nastąpiły trzy godziny ciemności, ale potem było światło. Na krzyżu Bóg objawił swój gniew, ale też swoje miłosierdzie i łaskę. Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby zmarł zamiast grzesznego człowieka. Krzyż oznacza nadzieję. Jeśli w tej kaplicy staniesz na miejscu krzyża, możesz przez otwór w sklepieniu spojrzeć na niebo na zewnątrz. To symbolizuje, że krzyż jest drogą do Boga w niebie. Po śmierci Jezusa na krzyżu nastąpiło światło, bo śmierć Jezusa pojednała wierzącego z Bogiem, aby mógł znowu żyć w społeczności ze swym Stworzycielem.

Pod krzyżem znajduje się rysa w podłodze biegnąca po ścianie od górnej do dolej kaplicy, symbolizując otwartą drogę do Boga. Z Biblii wiemy, że w momencie śmierci Jezusa zasłona w świątyni została rozerwana, otwierając dostęp do Boga (Ew. Mateusza 27:51). Rysa symbolizuje także oczyszczenie z grzechów; krew Jezusa, płynąc przez nią do kaplicy Adama, oczyszcza Adama i każdego innego grzesznika od jego grzechu.

Na terenie ogrodu znajduje się także kaplica Grobu Jezusa. Wielki głaz przed budynkiem symbolizuje kamień, który został odsunięty, aby grób się otworzył (Ew. Mateusza 28:2). Kiedy kobiety poszły do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, odkryły, że grób był otwarty i pusty. Zamiast Jezusa znalazły anioła, który poinformował je o Jego zmartwychwstaniu (Ew. Mateusza 28:1-7). Teraz każdy może w sposób symboliczny podejść do grobu i przekonać się, że jest rzeczywiście pusty.

Jezus zmarł za grzechy wierzących, ale nie pozostał w śmierci. Trzeciego dnia zmartwychwstał udowodniając, że rzeczywiście zwyciężył nad grzechem, śmiercią i szatanem. Dzięki temu każdy, kto wierzy, może żyć. Jeśli wyznasz, że jesteś grzeszny, nie jesteś w stanie sam z siebie uczynić cokolwiek dobrego i jeśli uwierzysz, że tylko Jezus Chrystus może Cię uratować od kary Bożej za twój grzech, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i jedyną droga do Boga i do wiecznego życia, wtedy także i Ty będziesz mógł żyć wiecznie! Jeśli poddasz się Jezusowi, to śmierć nie będzie mogła cię zatrzymać w swojej niewoli, lecz będziesz mógł żyć wiecznie z Bogiem!

To jest jedyna droga do życia, każda inna droga jest kłamstwem i prowadzi do zguby, wiecznej śmierci… Tylko w Jezusie Chrystusie jest prawdziwe życie, bo On zmarł i zmartwychwstał!

Przesłanie Świętego Grobu w Görlitz jest zupełnie zgodne z głoszeniem Ewangelii. Nie potrzebujemy budynków, aby móc wierzyć, ale mimo to, mogą one nam przypomnieć dzieło i prawdy Boże, o których czytamy w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest nadal aktualna i prawdziwa. Uwierz a będziesz żył prawdziwie! Wielkanoc nabierze dla ciebie pełnego prawdziwego znaczenia…

Pedro Snoeijer, Wielkanoc 2020

Artykuł w formacie PDF tutaj: https://www.biblisch-reformiert.org/pl/Studium-Biblijne