Filary życia chrześcijańskiego

Ołtarz Reformacji w Wittenberdze, częśc 2

Jezus Chrystus ukrzyżowany

Ołtarz Reformacji w Wittenbergi, częśc 1

Jezus i Maria Magdalena

W Ewangelii Jana czytamy, że pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem Maria Magdalena przyszła do grobu Jezusa i odkryła, że kamień...

Czym jest teologia reformowana?

Teologia reformowana jest w zasadzie niczym więcej niż tym, czego Słowo Boże nas uczy.

Główne zasady Reformacji

Główne zasady Reformacji