Augustinus 68

Teologia Biblijna, Symboliczne uniwersum Biblii, typologia, chrzest w Duchu

Augustinus 67

Walka duchowa, Efezan 7:10-17, Co Biblia mówi o demonach, wątpienie,

Augustinus 66

Katechizm Genewski Jana Kalwina

Augustinus 65

Boże Narodzenie, Ew Łukasza 1,46-55, Magnificat, Tradycja, świętowanie, Pokłon pasterzy

Augustinus 64

Wiara i uczynki, List Jakuba 2,14-26, Prawdziwa wiara, Wiara i uczynki u Pawła i Jakuba, Które uczynki są dobre?

Augustinus 63

2 Piotra 3,14-16, Czym sa wyznania wiary? Dlaczego potrzebujemy wyznania wiary?

Augustinus 62

Słowo Boze, 2 Tymoteusza 3,14-17, Biblia, Kanon Pisma Świętego

Augustinus 61

Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego, Ew. Jana 14:8-14, Życie jest walką z złem

Augustinus 60

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ew. Mateusza 18, Wybaczenie Boże i ludzkie

Augustinus 59

Odpuść nam nasze winy, Izajasz 1, wybaczenie grzechów

Augustinus 58

Chleba naszego powszednego daj nam dzisiaj, Ew. Łukasza 11, materializm

Augustinus 57

Kryzys a Słowo Boże, Kryzys w Biblii, Znak końca świata, Koronawirus

Augustinus 56

Bądź wola twoja, List Jakuba 4, Praktyczne konsekwencje woli Bożej, Wola Boża

Augustinus 55

Przyjdź Królestwo Twoje, Izajasz 11, Królestwo Boże

Augustinus 54

Święć się Imię Twoje, 3 Mojż. 3:1-16, poznanie Boga

Augustinus 53

Kościół, cechy kościoła

Augustinus 52

Jak czytać Biblię, interpretacja, Pytania do tekstu

Augustinus 51

Ojcze nas, Ew. Mat. 7, Bóg Ojciec

Augustinus 50

Modlitwa, Ew. Jana 14

Augustinus 49

X przykazanie, List Jakuba 1, pożądanie

Augustinus 48

IX Przykazanie, kłamstwo, List Jakuba 3, plotkowanie

Augustinus 47

VIII Przykazanie, Nie kradnij, Ks. Powt. Prawa 25,13-16, V Mojż. 25,13-16, Odpowiedzialność

Augustinus 46

VII Przykazanie, Nie cudzołóż, Ew. Marka 10,1-12, Rozwód

Augustinus 45

VI Przykazanie, Nie zabijaj, Ew. Mateusza 5,21-26, Kara śmierci

Augustinus 44

V Przykazanie, Czij ojca swego i matke swoją, Szacunek do rodziców, Efezjan 6:1-4

Augustinus 43

Marcin Luter, Luteranizm w Polsce

Augustinus 42

IV Przykazanie, Sabat, Niedziela, Powt. Prawo 5,12-15, V Mojż. 5,12-15

Augustinus 41

III Przykazanie, Nie nadużywaj imienia Pana, Ks. Wyjścia. 20,7, II Mojż. 20:7, Przysięga

Augustinus 40

Modlitwa, Ew. Łukasza 11:5-13, Modlitwa i trudności życia

Augustinus 39

II Przykazanie, V Mojż. 5:8-10, Powt. Prawa 5:8-10 V Mojż. 4:15-19, Powt. Prawa 4:15-19, Czcić zmarłych

Augustinus 38

Post, Ew. Mat. 6:16-18, Etyka postu

Augustinus 37

II Przykazanie, Bałwochwalstwo, Ks. Wyjścia 34,10-16 II Mojż. 34,10-16

Augustinus 36

Jan Hus, Husytyzm w Polsce, Bracia Czescy

Augustinus 35

Prawo Boże, Ew. Mat. 22:34-40

Augustinus 34

Cierpienie, Ew. Łuk. 13:1-5, Księga Joba

Augustinus 33

Nawrócenie, Nowe narodzenie, Kolosan 3,5-12

Augustinus 32

Konserwatyzm, liberalizm, 2 Piotra 2,1-3, ortodoksja w teologii, Homoseksualizm

Augustinus 31

Dobre uczynki, List Jakuba 2,14-26, Norma etyczna

Augustinus 30

Dyscyplina w Kościele, Karność kościelna, Ew. Mateusza 18,15-18, Autorytet

Augustinus 29

Wieczerza Pańska, Hebrajczyków 10,11-18, Dobrobyt i protestantyzm

Augustinus 28

Patriotyzm, Protestantyzm Polski, Protestantyzm a demokracja

Augustinus 27

Wieczerza Pańska, I Koryntian 11,23-26, Etyka protestancka

Augustinus 26

Chrzest, Kolosan 2,8-16, Powołanie

Augustinus 25

Sakramenty, Ks. Rodzaju 9,8-17 I Mojż. 9,8-17, Reformacja w Wielkopolsce

Augustinus 24

Dobre uczynki, Galatów 3,26-29, Uczynki i usprawiedliwienie, Franciszek z Asyżu

Augustinus 23

Usprawiedliwienie z wiary, 2 Koryntian 5,17-21, Uświęcenie, Beginki, Devotia Moderna

Augustinus 22

Ks. Apokalipsa 21,1-8, Objawienie 21,1-8, Zmartwychwstanie, Wieczne życie, Pierwsze Credo Kościoła

Augustinus 21

1 Koryntian 12,12-27, Kościół, Życie w Kościele, Reformacja w Polsce

Augustinus 20

Ew. Jana 14,15-31, Duch Święty, Reformacja w Polsce

Augustinus 19

Ew. Mateusza 25,31-46, Powtórne przyjście Chrystusa, Reformacja w Polsce

Augustinus 18

Rzymian 8,31-39, Wniebowstąpienie, Reformacja w Polsce

Augustinus 17

Ew. Marka 16,1-8, Zmartwychwstanie, Apostolskie Wyznanie Wiary, Przebudzenie

Augustinus 16

Rzymian 6:1-14, Śmierć, Przebudzenie, Grzech

Augustinus 15

Rzymian 3,21-31, Cierpienie Jezusa, Poważność grzech, Ruch przebudzeniowy

Augustinus 14

Hebrajczyków 4,14-16, Jezus nasz Pan, Narodzenie Jezusa, Purytanizm

Augustinus 13

Rzymian 8,15-17, Natchnienie Pisma Świętego, Zbawienie, Główne zasady Reformacji

Augustinus 12

1 Piotra 2,4-10, Chrystus: Prorok, Kapłan, Król, Autorytet, Anabaptyzm

Augustinus 11

Ew. Mateusza 1,18-25, Ew. Mateusza 16,13-18, Jezus Chrystus, Jan Kalwin

Augustinus 10

Rzymian 15,7-13, Opatrzność, Marcin Luter

Augustinus 9

Rzymian 8,26-30, Opatrzność, Marcin Luter

Augustinus 8

Ks. Rodzaju / I Mojż. 12,1-10, Trójca Święta, John Wyclif

Augustinus 7

Ew. wg Marka 9,14-29, Życie w wierze, Piotr Valdo

Augustinus 6

Izajasz 25,6-9, Jezus Chrystus, Protestantyzm

Augustinus 5

Ew. Łukasza 13,22-30, Jezus Chrystus, Zbawiciel, Protestantyzm

Augustinus 4

Rzymian 9,14-29, Sprawiedliwość i miłosierdzie Boże, Życie protestantów w wiekach XVI-XVII

Augustinus 3

Rzymian 5,12-21, Upadek, Grzech w Biblii, Życie religijne protestantów xvi-xvii w.

Augustinus 2

Ew. Marka 12,28-34, Człowiek w Biblii, Człowiek Reformacji

Augustinus 1

Rzymian 1,16-17, Autorytet Biblii, Nasze uczynki