Słowo 148

Daniela 1; Izajasza 6:1-8

Słowo 147

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 35 i 36; 1 Tessaloniczan 2:1-6

Słowo 146

I Ks. Mojż. / Ks. Rodzaju 34:1-31; 1 Kor. 15:1-11

Słowo 145

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 33:1-20; Ew. łukasza 22:47-53

Słowo 144

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 32:1-22; Ks. Izajasza 55:6-12

Słowo 143

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 31:22-55; Ew. Jana 1:5-8, 19-28

Słowo 142

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 30:25-31:21; Izajasz 40:1-11

Słowo 141

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 30:1/24; Efezjan 4:1-16

Słowo 140

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 29:1-35; Efezjan 2:1-10

Słowo 139

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojż. 28:1-22; Ew. Marka 14:17-26

Słowo 138

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojzeszowa 27:1-29, Ew. wg Łukasza 10:38-42

Słowo 137

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 26:1-35, Ew. wg Mateusza 21:10-17

Słowo 136

I Ks. Mojzeszowa / Rodzaju 25:1-34, Rzymian 5:1-21

Słowo 135

Ks. Rodzaju / I Ks. Mojżeszowa 24, Ew. wg Jana 13,31-35

Słowo 134

Ks. Rodzaju / 1 Ks. Mojżeszowa 24, Ew. wg Marka 2,1-12

Słowo 133

I Ks. Mojż. / Rodz. 23:1-20, Łk. 13:1-9

Słowo 132

I Ks. Mojż. / Rodz. 22:1-24, 1 Kor. 15:12-20

Słowo 131

I Ks. Mojż. / Rdz. 21:22-34, Jn 2:1-12

Słowo 130

I Ks. Mojż. / Rodz. 12:1-21, Łuk. 3:10-18

Słowo 129

I Ks. Mojż. / Rodz. 20:1-18, Ew. Marka 12:38-44

Słowo 128

I Ks. Mojż. / Rodz. 19:30-38, Ew. Marka 10:35-45

Słowo 127

I Ks. Mojż. / Rodz. 19:1-29, Izajasz 50:4-9

Słowo 126

I Ks. Mojż. / Rodz. 18:16-31, Ew. Jana 20:19-29

Słowo 125

I Ks. Mojż./Rodz. 18:1-15, Efezjan 2:13-18

Słowo 124

I Ks. Mojż. / Rodz. 17:15-27, Ew. marka 4:26-34

Słowo 123

I Ks. Mojż./Rodz. 17:9-14, Ew. jana 17:11-19

Słowo 122

I Ks. Mojżeszowa 17:1-8, Dzieje Apostolskie 3:13-19

Słowo 121

I Ks. Mojzeszowa / Rodzaju 16:1-16, Ew. wg Jana 2:13-25

Słowo 120

I Ks. Mojżeszowa / Rodzaju 15:1-21, Ew. wg Jana 15:1-7

Słowo 119

I Mojż. 14:1-14, Ew. Mat. 2:1-12

Słowo 118

I Ks. Mojzeszowa 13:1-18, Ew. Łukasza 1:26-38

Słowo 117

I Ks. Mojżeszowa / Rodzaju 12:10 – 13:2, Ewangelia wg Łukasza 16:1-13

Słowo 116

I Ks. Mojżeszowa / Rodzaju 12:1-9, Ewangelia wg Mateusza 22:1-14

Słowo 115

I Ks. Mojzeszowa / Ks. Rodzaju 11:1-9, Ks. Izajasza 55:6-9

Słowo 114

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 11:1-9, Ew. Mateusza 16:13-19

Słowo 113

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 10:1-36, Ew. Mateusza 13:1-23

Słowo 112

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 9:18-28, Ew. Jana 3:1-8

Słowo 111

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 9:8-17, Ezechiela 2:1-3:3

Słowo 110

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 9:1-7, Ew. Łukasza 24:15-35

Słowo 109

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 8:1-22, Rzymian 5:1-11

Słowo 108

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 7:1-24, Ew. Mateusza 5:17-20

Słowo 107

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 6:9-21, 1 Koryntian 1:10-17

Słowo 106

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 6:1-8, Ewangelia wg Łukasza 10:38-42

Słowo 105

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 5:1-32, Księga Daniela 3:1-30

Słowo 104

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 4:17-26, Ewangelia wg Łukasza 18:9-14

Słowo 103

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 4:1-16, Ewangelia wg Łukasza 14:25-33

Słowo 102

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 3:14-24, List do Hebrajczyków 11:1-19

Słowo 101

I Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 3:1-13, Ewangelia wg Łukasza 10:1-20

Słowo 100

I Ks. Mojżeszowa /Ks. Rodzaju 2:18-25, Ewangelia wg Jana 14:15-26

Słowo 99

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju. 2:4-17, Ewangelia według Jana 13:31-35

Słowo 97

I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 1:26-31, Ewangelia wg Łukasza 9:28-36

Słowo 96

I Ks. Mojżeszowa /Ks. Rodzaju 1:3-25, Ewangelia wg Łukasza 6:17-26

Słowo 95

I Ks. Mojżeszowa / Rodzaju 1:1-2, Ewangelia wg Mateusza 2:1-12

Słowo 94

1 Tymoteusza 6:11-16, Ewangelii wg Łukasza 12:44-49

Słowo 93

1 Tymoteusza 6:6-10, Ewangelii wg Marka 12:38-44

Slowo 92

1 Tymoteusza 6:1-2, Ew. Marka 9:38-48

Slowo 91

1 Tymoteusza 5:17-25, Ew. Marka 8:27-35

Slowo 90

1 Tymoteusza 5:1-16, Izajasza 58:7-12

Slowo 89

1 Tymoteusza 4:12-16 Ew. Marka 5:21-43

Slowo 88

1 Tymoteusza 4:6-11 Ew. Marka 3:20-35

Slowo 87

1 Tymoteusza 4:1-5 Jan 15:16-27

Slowo 85

1 Tymoteusza 3:8-13 Ew. wg Jana 3:14-21

Slowo 86

1 Tymoteusza 3:14-16 Ew. Jana 10:11-18

Slowo 84

1 Tymoteusza 3:1-7 starszy diakon Ew. Marka 1:12-15

Slowo 83

1 Tymoteusza 2:8-15 Ew. Marka 1:16-20

Slowo 82

1 Tymoteusza 2:8-10 Ew. Jana :,6-8, 19-28

Slowo 81

1 Tym. 2:1-7 Rdz. / 1 Mj. 12:1-10

Slowo 80

1 Tym. 2:1-7 Mat. 21:33-43