Bóg

Jakie są praktyczne konsekwencje woli Bożej?

Modlenie się o wolę Bożą oznacza pragnienie, by nastąpiła ona na ziemi. Jednak nie jest to bezwarunkowe, gdyż zawiera również...

W co wierzysz, mówiąc: "Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Dziecko przytulając się do swego ojca nazywa go „tatą”. Czy my również mamy prawo w taki sam sposób traktować świętego...

Co rozumiesz pod pojęciem "Opatrzność Boża"?

Żyjemy w świecie nacechowanym regularnością. Regularne następowanie pór roku, dnia i nocy, stałe prawa przyrody dają nam poczucie stabilności i...

Jak można święcić Imię Boga?

Kiedy modlimy się modlitwą Ojcze Nasz nie prosimy Boga, aby był (bardziej) święty, gdyż już jest święty, a świętość jest...

Dlaczego modlimy się Ojcze nasz…?

Należy zwrócić uwagę na to, że modlitwa mówi Ojcze nasz, a nie ‘ojcze mój’. W Psalmach często Psalmista zwraca się...

Czym jest opatrznośc Boża?

Żyjemy w świecie nacechowanym regularnością. Regularne następowanie pór roku, dnia i nocy, stałe prawa przyrody dają nam poczucie stabilności i...

Bóg w Trójcy Jedyny

Apostolskie Wyznanie Wiary podsumowuje całą Ewangelię. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są w niej ciągle obecni. Mamy...

Co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem?

Dziecko przytulając się do swego ojca nazywa go „tatą”. Czy my również mamy prawo w taki sam sposób traktować świętego...

Jak rozumiesz słowa: “Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Pytanie 26: Jak rozumiesz słowa: “Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Jezus Chrystus

Cierpienie Jezusa

Jaki był sens cierpienia Jezusa na krzyżu? Jakie ma to znaczenie i dlaczego było to potrzebne? Jakie ma to znaczenie...

Imię Jezus

Co oznacza imię Jezus, dlaczego Jezus nosi właśnie takie a nie inne imię?

Jak należy rozumieć to, że Chrystus „przyjdzie sądzić żywych i umarłych”?

Słowo sądzić często budzi nasz opór. Bóg, który sądzi wywołuje często niechęć. Jesteśmy świadomi, że niejednokrotnie nasze czyny, słowa, myśli,...

Czy Jezus naprawdę był Bogiem?

Być może Jezus naprawdę istniał, ale czy naprawdę był Bogiem?

Czy Jezus naprawdę istniał?

Skąd można wiedzieć, że Jezus naprawdę istniał? Być może to Jego uczniowie Go wymyślili?

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa?

Co oznacza „cudowne narodzenie” Jezusa Chrystusa, że został poczęty z Ducha Świętego i urodzony z Marii, która była dziewicą ?...

Katechizm Heidelberski

Skąd się bierze skażenie natury ludzkiej?

W nauce na drugi Dzień Pański usłyszeliśmy, że jesteśmy w nędznym położeniu. Pytanie jakie teraz się nasuwa to: jak możemy...

Solidny fundament

W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci?

Ludzka niedola

Pytanie 3: Skąd wiesz o swojej niedoli? Z Prawa Bożego.

Kościół

Jak wygląda dyscyplina kościelna w Kościołach protestanckich?

Reformacja uznaje 3 znaki prawdziwego Kościoła: głoszenie czystej Ewangelii, jasne sprawowanie sakramentów, praktykowanie dyscypliny i karcenie grzechów (Belgijskie Wyznanie Wiary,...

Jak wygląda dyscyplina kościelna w kościele katolickim?

Dyscyplina kościelna w Kościele rzymsko-katolickim związana jest z sakramentem pokuty (spowiedź).

Jak często powinniśmy obchodzić Wieczerzę Pańską?

Jak często powinniśmy obchodzić Wieczerzę Pańską?

Wieczera Pańska - Jakiego chleba i jakiego wina należy używać?

Wieczera Pańska - Jakiego chleba i jakiego wina należy używać?

Kto może uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej?

W Nowym Testamencie nie znajdujemy dokładnych, wyraźnych wskazań, kto może uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Pewne wskazówki znajdujemy w 1 Koryntian...

Kiedy jestem członkiem świętego Kościoła powszechnego?

Kiedy jestem członkiem świętego Kościoła powszechnego?

Co oznacza tytuł „katolicki” lub „powszechny”

Co oznacza tytuł „katolicki” lub „powszechny” (używany w zależności od tłumaczenia i tradycji), który tekst wyznania wiary przypisuje Kościołowi?

Skąd chrzest dzieci?

Czy w Biblii jest mowa o chrzcie dzieci?

Czy sakramenty mają sens?

Sakrament jest zewnętrznym świadectwem miłości Boga, który przez widzialny znak ukazuje i ofiaruje nam łaski duchowe, aby tym mocniej na...

Czy można podzielić grzechy na ciężkie (śmiertelne) i lekkie (powszednie)?

Wielu uważa, że istnieją lekkie grzechy (lub grzechy przebaczalne) i ciężkie (śmiertelne) grzechy.

W jakim sensie, za tekstem Credo, wyznajemy, że Kościół jest święty?

O Kościele świętym mówimy w tym znaczeniu, że grzesznicy, których Bóg wzywa, są usprawiedliwionymi i uświęconymi przez Niego, tak aby...

Różne

Czym jest nawrócenie?

Nawrócenie oznacza prawdziwy żal z powodu naszych grzechów (2 Koryntian 7,10) oraz radykalne zerwanie z grzechem i jest ściśle związane...

Dlaczego muszę się nawrócić?

Każdy człowiek jest grzesznikiem i żyje bez Boga (Rzymian 3,23; 5,12; 8,7-8), każdy człowiek zasługuje na piekło (Rzymian 6,23). Bóg...

A jeśli nie zgadzamy się w rozumieniu?...

Zamiast zwyczajowych pytań i odpowiedzi proponuję kilka rad, które mam nadzieję staną się pomocnymi w sytuacji kontrowersji, które mogą pojawić...

Kryzys i co dalej?...

Kiedy mówi się potocznie o kryzysie, to wyraża się tym samym rodzaj niepokoju i bezradności wobec sytuacji, które od nas...

Dlaczego Biblia zaleca karę śmierci, skoro w Dekalogu zabrania zabójstwa

Gdyby Dekalog zabraniał wszelkiego rodzaju pozbawienia kogoś życia, Bóg sam sobie by zaprzeczał, gdyż w innych miejscach nakazuje zabicie ludzi

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie...

Czy kryzys jest znakiem końca świata?

O znakach zapowiadających koniec świata możemy przeczytać w kilku miejscach Biblii. Poniżej w celu poprawnego ich zrozumienia poddamy analizie kilka...

Wieczne życie

Jak powinien wyobrażać sobie, że wierzący będzie wiecznie żył z Bogiem? Czy naprawdę będziemy posiadać fizyczne ciała?

Czy bałwany (bożki) istnieją?

Czy rzeczywiście istnieją inni bogowie? Jeżeli Bóg jest jedyny, to dlaczego zabrania posiadania innych bogów, skoro i tak nie istnieją?

Czy to prawda, że protestanci nie uznają żadnego autorytetu?

Przekonaniem protestantyzmu, zarówno w wieku XVI jak i współcześnie było i jest wezwanie całego Kościoła Chrystusowego do wolnego i aktywnego...

W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci?

W tym, że ciałem i duszą należę – zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę – nie do...

Wiara

Kiedy przyjdzie Królestwo Boże?

Rozpoczęcie (inauguracja) Królestwa Bożego stanowi centrum głoszenia Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa.

Uczynki i usprawiedliwienie

Czy śmierć Jezusa za nasze grzechy jest wystarczająca, abyśmy uzyskali zbawienie, czy naprawdę sami nie musimy na nie zasłużyć?

Zbawiciel

Zdecydowana większość chrześcijan zna tzw. „Apostolskie wyznanie wiary” (Credo), a recytując je wypowiada słowa: „wierzę w Jezusa Chrystusa”.

Na czym polega prawdziwa wiara?

Wielu ludzi nigdy nie słyszało o Adamie, wielu innych zaprzeczy, że on w ogóle istniał, natomiast biblijną prawdą jest, że...

Dlaczego muszę się nawrócić?

Każdy człowiek jest grzesznikiem i żyje bez Boga (Rzymian 3,23; 5,12; 8,7-8), każdy człowiek zasługuje na piekło (Rzymian 6,23).

Czy wątpliwości są znakiem braku wiary?

Jezus zwyciężył na krzyżu, pokonując śmierć i szatana. Faktem jednak jest, że żyjemy w świecie, w którym szatan ma jeszcze...

Wiara i usprawiedliwienie

Co to znaczy, że chrześcijanin z wiary jest usprawiedliwiony przed Bogiem?

Wierzę w zmartwychwstanie...

W wielu wspólnotach chrześcijańskich modli się, wyznaje się wiarę, recytując tzw. Apostolskie wyznanie wiary. Czy jest to tekst wierzytelny, poważny?...

Czy to nie jest niesprawiedliwe, że uczynki nie mają znaczenia dla naszego zbawienia?

Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia, czym jest sprawiedliwość, ale sprawiedliwość nie z ludzkiej perspektywy, ale z perspektywy Bożej. Bóg jest sprawiedliwy...

Czy wiara chrześcijańska nie oznacza narzucenia zniewolenia?

Czy wiara chrześcijańska nie jest ukrytą formą narzucenia człowiekowi jakiejś formy zniewolenia, która uczyni go nieszczęśliwym?

Czy można stracić swoje zbawienie?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie musimy rozpocząć od zdefiniowania na podstawie tekstów biblijnych czym jest zbawienie.

Na czym polega prawdziwa wiara?

Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu uznaję za prawdę wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, jak też...

Wiara wystarczy?

Czy śmierć Jezusa za nasze grzechyjest wystarczająca, abyśmy uzyskali zbawienie, czy naprawdę sami nie musimy na nie zasłużyć?

Tania łaska?

Czy nauka o zbawieniu tylko i wyłącznie przez łaskę, bez dobrych uczynków, nie jest za łatwa? Czy nie czyni ona...

Życie chrześcijańskie

Dlaczego powinniśmy się modlić?

Nie modlimy się po to, aby poinformować Boga, czego potrzebujemy, gdyż On jest wszechwiedzący i już wie, zanim sami o...

Czy chrześcijanin może przysięgać?

Niektórzy chrześcijanie, na podstawie Pisma Świętego twierdzą, że ogólnie Biblia zakazuje przysięgi. Dla przykładu, anabaptyści w XVI i XVII wieku,...

Dlaczego i jak pościć?

Czy muszę pościć a jeśli tak, w jaki sposób należy pościć? Nikt nie musi pościć. Post oznacza dobrowolne powstrzymanie się...

Plotkowanie

Czy plotkowanie stanowi przekroczenie IX przykazania?

Dlaczego rozwód jest grzechem?

Małżeństwo stanowi unikalny i święty związek między jednym mężczyzną a jedną kobietą. Małżeństwo jest Bożym planem i częścią porządku stworzenia.

Czy muszę też przebaczyć komuś, kto nie chce przyznać się do winy?

Słowo Boże naucza nas, że musimy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Piotr zapytał Jezusa, ile razy powinien odpuścić bratu

Czy muszę też przebaczyć komuś, kto nie chce przyznać się do winy?

Słowo Boże naucza nas, że musimy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Piotr zapytał Jezusa, ile razy powinien odpuścić bratu

Czy chrześcijanin powinien zachowywać sabat?

Zdarza się, że wierzący chrześcijanie zadają sobie pytanie: czy zachowywanie sabatu (soboty, jak chce tradycja Izraela) jest także obowiązkiem chrześcijańskim?...

Dlaczego Kościół święci niedzielę zamiast soboty/sabatu?

Najpierw należy podkreślić, że Dziesięć Przykazań mówi o sabacie, jako o siódmym dniu po sześciu dniach pracy (II Mojżeszowa /...

Czy Jezus anulował sabat?

Nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy, że nie obowiązuje już nas czwarte przykazanie mówiące o przestrzeganiu sabatu.

Materializm?

Może wydawać się, że prośba o codzienny chleb jest zbyt prozaiczna i przyziemna. Inne prośby modlitwy mówią o Królestwie Bożym...

Jakie znaczenie ma Prawo Bożego?

Prawodawcą dekalogu, Prawa Bożego, jest Bóg Stwórca, wyznaczający zasady, którymi powinien kierować się człowiek w życiu. Człowiek zgrzeszył, przekroczył Prawo,...

W jaki sposób powinniśmy czcić zmarłych?

Pamięć o osobach zmarłych, krewnych, bliskich czy osobach znanych, zasłużonych dla społeczeństwa jest niewątpliwie godna pochwały.

Czy naprawdę jestem tak grzeszny, że sam nie jestem w stanie nic zrobić dla swojego zbawienia?

Niewątpliwie trudno Ci drogi Czytelniku przyjąć myśl, że jesteś tak grzeszny, że sam nic nie jesteś w stanie zrobić dla...

W jaki sposób powinniśmy czcić zmarłych?

Pamięć o osobach zmarłych, krewnych, bliskich czy osobach znanych, zasłużonych dla społeczeństwa jest niewątpliwie godna pochwały. Posiadanie w domu zdjęcia...

Czy można byc bogatym?

Wielu uważa, że chrześcijanin nie powinien być bogaty. W historii Kościoła ciągle powstawały ruchy, które propagowały ideał biedy. Czy jest...

Gdzie i kiedy należy się modlić?

Wielu uważa, że najlepiej można modlić się w kościele. Ale to tylko jedno z wielu miejsc. Bóg jest wszędzie i...

W jaki sposób powinno się modlić?

Jezus Chrystus nauczając Ojcze Nasz pokazał nam, jak powinna wyglądać modlitwa. Nie chodzi oczywiście o to, że mamy tylko dosłownie...